Microsoft sine nettskytjenester med Azure og Office 365 har et stort sett av tjenester for å kunne realisere de aller fleste IT-behov en virksomhet har. Utfordringen ligger i at det er mye å forholde seg til. Skill AllCloud er konseptualiseringen av vår visjon om å hjelpe alle våre kunder til bedre IT-drift samtidig som vi legger til rette for innovasjon og vekst. Alt realisert som selvbetjent IT.

Før vi går i gang med et skyløft hos en kunde gjør vi en grundig forstudie som gir ledelsen et godt beslutningsgrunnlag.

Vil du høre mer? Send e-post til hei@skill.no, ring oss på telefon 48 30 40 10 eller bruk vårt kontaktskjema.

Hva inngår i Skill AllCloud?

Skill AllCloud er en plattform bygget på Microsoft-tjenestene Windows, Office 365 og Azure, sammen med kompleterende sikkerhets og nettverkstjenester fra CheckPoint og Aruba. Løsningene vi implementerer for våre kunder er rundt de 4 områdene: Samhandling, Klienthåndtering, Identitetsløsninger og Rådgivningstjenester.


Forstudie “Veien til sky”

 • Teknisk kartlegging

 • Forretningskartlegging

 • Risiko og sårbarhetsanalyse

 • Gevinstrealisering – Hva skal prosjektet realisere i form av gevinster?

 • Gjennomgang av teknisk og organisatorisk sikkerhet

 • Anbefalt aksjonsplan og GAP analyse

Implementering av løsning

 • Etablering av grunnmur

 • Skysetting av tjenester

 • Klient og enhetshåndtering

 • Informasjonssikring

 • Identitetskontroll

Forvaltning

 • Vedlikeholde plattform

 • Governance

 • Nye muligheter og videreutvikling

 

Image Description
Image Description

Fundament for aktiv oppfølging av gevinstmål

AllCloud er et fundament for aktiv oppfølging av gevinstmål satt i forstudien.

Vi gjør sikkerhetsmessige konsekvens utredninger og vurderer også ift GDPR. I tillegg har vi en forvaltning med både reaktive og proaktive tjenester som gjør at våre kunder kan konsertere seg om sin kjernevirksomhet, og heller bli positivt utfordret av sin IT-partner Skill på «hva er det neste vi skal få til?»