`
Et foregangsprosjekt i kommune-Norge:

Polarsky viser vei opp i skyen!

Polarsky hever kvaliteten på kommunens tjenester

Samarbeidskommunene Salangen, Lavangen og Gratangen (K4) er de første kommunene i Norge som tar steget helt ut i Microsofts offentlige nettsky (Office 365 og Azure). Med sine tilsammen ca 4.500 innbyggere og en IKT-avdeling med 2 ansatte, anser de dette som sin beste mulighet til å kunne innfri kravene i KS sin digitaliseringsstrategi, «Digitaliseringsstrategi 2013–2016 for kommuner og fylkeskommuner»

Polarsky fase 1 har hatt som mål å bygge en moderne, skalerbar, fleksibel, og robust plattform som vil være grunnlaget for å kunne realisere KS-digitaliseringsstrategi i tiden som kommer. Den største gevinsten pr. nå er knyttet til leveransen av «modern workplace» for kommunenes ansatte og gjennom dette gjort de mer produktive og bidratt til å heve kvaliteten på forvaltningen.

I tillegg har det vært fokus på å bygge inn tilstrekkelig automatikk og selvbetjening i plattformen til at behovet for drift er så lavt som mulig.

Vil du høre mer? Send e-post til hei@skill.no, ring oss på telefon 48 30 40 10 eller bruk vårt kontaktskjema.

Elementene i Polarsky

  • Designet og implementert 2-sonemodell i Azure

  • Redundant aksess til O365/Azure (aksess fra hver kommune)

  • Bygget inn grunnleggende selvbetjening

  • Etablert samhandlingsplattform/modern workplace for kommunene basert på O365 (Teams, SharePoint, Skype, etc.)

  • Flyttet de aller fleste applikasjoner til Azure, og de fagapplikasjoner som av hensyn til lovverk ikke kan ligge i Azure, ligger hos applikasjonsleverandør

  • Etablert overvåkning av nettverk, servere og tjenester

  • Brukeradopsjon har vært en integrert del av hele prosjektet

  • Definert governance for plattformen/løsningen

  • GDPR/sikkerhet er ivaretatt og vi har levert ROS for O365/Azure etc.