• La Power Virtual Agent forenkle din hverdag

    Jobber der en yter support ut mot brukere eller ansatte har gjerne én ting til felles; de mottar mange av de samme spørsmålene flere ganger i løpet av en arbeidsdag. Dette spiser av tid en kunne brukt på de tilfellene som er mer unike. Microsoft Power Virtual Agent (PVA) søker å løse dette ved å automatisere repeterende spørsmål slik at agentene frigjør tid samtidig som brukerne får raskere hjelp. Med andre ord en vinn-vinn situasjon.

  • Utnytt epostfunksjonaliteten i Dynamics 365 til det fulle