Den idiotsikre måten å levere et IT-prosjekt

Her er våre åtte fellesnevnere som gir verdi til ethvert prosjekt.

Mann sitter på kontorpult foran PC

IT-prosjekter har fått et ganske dårlig rykte, og de fleste har lest om-, hørt om-, eller selv følt på kroppen hva det innebærer når et IT-prosjekt sporer av skinnene. “IT project disasters” gir 123,000,000 treff på 0,7 sekunder. Andre lignende søkefraser gir samme resultat.

Valgene som tas planleggingsfasen er viktigste virkemiddel for ikke å havne i den nevnte katastrofekategorien, og her er det mye beste praksis å suge til seg. Selv om ingen organisasjoner og prosjekter er like, mener vi at beste fremgangsmåte har flere viktige fellesnevnere, her samlet i åtte kulepunkter:

 1. Tydelig mandat: Før prosjektet settes i gang er det viktig at det beskrives hva som skal leveres, hvem som er bestiller og hvem som er «kunden». Mandatet bør også beskrive avgrensningene i prosjektet når det gjelder tid penger, ressurser og omfang. Hvilke mål i virksomheten ligger bak, og hvordan vil suksess se ut?
 2. En god partner: Et IT-selskap kan være en god partner i prosjektet, men hvordan bør samarbeidet ta form? Her bør man være tydelig på hva man har, og hva man trenger når det gjelder både interne og eksterne ressurser. Har dere kompetansen og erfaringen selv, men trenger en leverandør med gjennomføringskapasitet – eller trenger dere en partner med kompetansen og erfaringen og som deler på ansvaret?
 3. En utprøvd metode – som tilpasses dere: Det finnes mange prosjektmetodikker, og noen virksomheter utvikler også sin egen. Partneren dere velger har mest sannsynlig en metode de sverger til – og her gjelder det å etterprøve leverandøren på hvorfor de har valgt nettopp denne metoden. Metoden bør tilpasses noe fra prosjekt til prosjekt, men noen elementer er ekstra viktige:
  • Hvordan følger de opp i prosjektet?
  • Hvordan får de med seg organisasjonen?
  • Hvordan etterlater de seg prosjektet?
  • Tenker de livsløpsperspektiv eller ikke?
 4. Tilgang til ressurser og nøkkelpersoner: Å ha tilgang til ressurser og nøkkelpersoner kan være avgjørende. Man bør så tidlig som mulig avdekke absolutte avhengigheter til enkeltpersoner og risikovurdere tilgangen til disse. Mange prosjekt blir forsinket eller feiler pga. mangel på tilgang til ressurspersoner. Gode mandat og prosjektplaner vil gjøre at man er mindre avhengig av enkeltpersoner.
 5. Forankring: Forankring er avgjørende for at prosjektet skal få prioritet og oppmerksomhet i organisasjonen. Start forankringen tidlig og etabler gjerne en styringsgruppe. Det er viktig å ha eskaleringspunkt hvis alt ikke går etter planen. Forankringen er også avgjørende for å sikre at ressurspersoner får prioritere prosjektet. Å etablere en ambassadørrolle er viktig for å forankre på tvers av organisasjonen, og husk at forankringen må vedlikeholdes.
 6. Medvirkning: Dersom prosjektet påvirker arbeidshverdagen til de ansatte bør man være bevisst på hvilken rolle medvirkning har å si for samspillet mellom prosjektet og organisasjonen. Det kan være et godt valg å ta med et tverrsnitt av organisasjonen i prosjektet slik at man får inkludert flere meninger. Dersom det ikke er gjort noen form for kartlegging hos de ansatte bør man også vurdere å gjøre dette.
 7. Sikkerhet: Safety first! Her gjelder «føre var-prinsippet». Vurder tidlig hva som kan gå galt og hvilke hensyn man må ta mot lovgivning – eksempelvis mot personvernforordningen. Funksjonalitet bør ikke gå på bekostning av sikkerhet.
 8. Innføringsplan: I hvilken grad påvirker endringen de ansatte? Ved mindre endringer kan kommunikasjon være tilstrekkelig, men ved større endringer bør man legge til rette for aktiviteter og kommunikasjon som gjør endringen mest mulig smidig for de ansatte. Husk at endring tar tid, så kommuniser tidlig og hele veien!

Det beste med feil er lærdommen som kan hentes fra dem. En organisasjon som Skill har over mange år hentet ut dyrekjøpte erfaringer fra prosjekter som har medført store endringer for både ansatte og IT-organisasjonen. Denne erfaringen har vi bygget inn i både vår leveransemetodikk SkillX, og alle tjenester vi tilbyr.

Det er også grunnlaget for at vi kan tilby Tilfredshetsgaranti på tjenesten Digital suksess som du kan lese om her.

Selv om ingen organisasjoner og prosjekter er like, mener vi at beste fremgangsmåte har flere viktige fellesnevnere


Skills nye tjeneste er for virksomheter som skal lykkes med digitale arbeidsformer. Som første i verden av sitt slag, kommer den med tilfredshetsgaranti og koster det samme for alle.

Vil du høre mer?