Digitale arbeidsformer: Dette må virksomheten ha kontroll på

Behovet for kontroll og styring skjerpes når ansatte skal kunne jobbe mer fleksibelt.

Mennesker som ser på en datamaskin

Virksomheter over hele Norge har innført digitale arbeidsformer i rask takt. Bruken av Microsoft Teams har skutt i været denne våren, og plattformen har nå over 44 millioner daglige brukere. På bare én uke i mars økte basen med 12 millioner brukere. Vi i Norge har vært særlig langt fremme i å ta bruk de mulighetene, og kommuner, bedrifter og offentlige etater har omstilt seg i rekordfart. Det vil gi virksomheter store fordeler i form av mer produktive og effektive ansatte, og lavere kostnader, som ROR-IKT er et stjerneeksempel på.

Compliance og governance med Microsoft Teams

Samtidig som vi applauderer den markante veksten av digitale arbeidsformer, er det også på sin plass å dele noen velmente råd/formaning. Erfaringsmessig vil en kraftig økning i ansatte som jobber med nye verktøy, og på nye måter, gi enda større behov for IT-ekspertene til å innføre rutiner, prosesser og verktøy som gir trygghet for at regler og retningslinjer overholdes. Dette er da det vi på nynorsk kaller governance og compliance. Det krever hjelp fra gode verktøy og beste praksis slik at det blir enklere å overvåke endringer og nyheter, og sikre at riktig funksjonalitet blir implementert og vedtatt riktig.

I forkant av problemene

Det å automatisere så mye som mulig er viktig forutsetning for god styring. Det fjerner manuelle prosesser og risikoen for feil, og lar IT-avdelingen være i forkant av utviklingen knyttet til innføringen av digitale arbeidsformer. Viktige styringsprinsipper handler om at virksomheten har kontroll på:

  • At tjenestene dere bruker er riktig konfigurert for å støtte deres retningslinjer, prinsipper og krav til funksjonalitet og sikkerhet
  • Hvem som er ansvarlig for de respektive tjenestene
  • Hvilke personer som har administratortilgang
  • Stegene i prosessen når ny funksjonalitet rulles ut
  • Hvordan oppdateringer håndteres
  • Hvem som tar beslutning om implementering av ny funksjonalitet
  • Hvordan tjenestene i Microsoft 365 skal bidra til å nå bedriftens mål
  • Hvordan dere tar i bruk ny funksjonalitet og oppdateringer på en strukturert måte
  • Hvordan dere kan gjenskape tapt informasjon i respektive tjenester

Erfaringsmessig vil en kraftig økning i ansatte som jobber med nye verktøy, og på nye måter, gi enda større behov for IT-ekspertene.


Dette er krevende prosesser som er viktig å ha på plass før løsningene treffer organisasjonen. i tjenesten Digital Suksess fra skill er dette bakt inn i leveransen, slik at virksomheten automatisk får kontroll på alt den bør ha kontroll på. Les mer om tjenesten her.

Vil du høre mer?