Dan Richard Knudsen fra NHH deler ny norsk studie om hjemmekontor

Det siste halve året har mange virksomheter fått erfare at det ikke er «bare bare» å ha de ansatte på hjemmekontor. Bli med på webinar om moderne arbeidsformer og digital samhandling 26. november.

Det meste har handlet om koronaviruset i 2020. De fleste har måtte jobbe hjemmefra i en periode. Mange må fremdeles vente en stund før de får returnere til de vanlige kontorene sine permanent.

De fleste virksomheter har implementert digitale samhandlingsverktøy, som Microsofts Teams, og kommet seg tålelig greit gjennom den ekstraordinære våren og sommeren. Men en ny, norsk undersøkelse har avdekket flere nødvendige rammebetingelser om hjemmekontor skal være effektivt over tid.

26. NOVEMBER KL.9 ARRANGERER VI ET KORT WEBINAR OM MODERNE ARBEIDSFORMER OG DIGITAL SAMHANDLING

LES MER OG MELD DEG PÅ HER.

Doktorgradsstipendiat ved NHH, Dan-Richard Knudsen

Trenger digital kultur

Nylig gjennomførte senter for Digital Business ved Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen en studie, hvor de gjennomførte dybdeintervjuer med 29 personer om deres erfaringer med hjemmekontor.

Det viktigste er å bygge en digital kultur der IT-relaterte spørsmål ikke bare havner på bordet til IT-avdelingen. Å utvikle IT-kompetanse hos ansatte er fordelaktig for alle i hele virksomheten. Små og banale IT-problemer bør hver enkelt klare å håndtere selv, så IT-avdelingen ikke blir en flaskehals, sier doktorgradsstipendiat ved NHH, Dan-Richard Knudsen.

Standardiser plattform

I tillegg er det avgjørende å standardisere plattformene de ansatte skal jobbe på. Det finnes et berg av samhandlingsverktøy der ute, og uten en felles avtale for hva man bruker og hvordan, blir arbeidet ineffektivt.

Man bør lande på en felles plattform, og være enig om hvor man gjennomfører videomøter og generelle arbeidsoppgaver, sier Knudsen.

Når man har landet valget av plattform, bør man utvikle felles retningslinjer for hvordan plattformene brukes. Flere av de Knudsen og kollegene snakket med i forbindelse med studien kunne fortelle at de har en dårlig smak i munnen av hjemmekontor fordi virksomheten deres mangler en digital retning.

Kan få store konsekvenser

«Aldri har veien til jobb vært kortere, men det har aldri vært lengre hjem».

Hjemmekontorbølgen kan få store konsekvenser for framtidens arbeidsliv. Arbeidsformene har trolig blitt endret for alltid, hvor terskelen for å la ansatte jobbe hvor og når det passer dem har blitt lavere. Den digitale oppvåkningen nesten alle virksomheter står midt i nå kan få konsekvenser helt opp på samfunnsnivå, sier Knudsen.

Torsdag 26. november arrangerer Skill et webinar om moderne arbeidsformer og digital samhandling. Der kan du blant annet Knudsen fortelle mer om resultatene fra undersøkelsen sin, og hva som skal til for å lykkes når de ansatte jobber hjemmefra.