Smarte apper vi har lagd i år

Da samfunnet stengte ned gikk innovasjonskraften opp. I Skill lagde vi på rekordtid apper som ga stor verdi for både ledere og ansatte.

Da Norge stengte ned i midten av mars måtte bedrifter omstille seg på rekordtid. For oss som konsulentorganisasjon var det viktig å få kontroll på kapasitet, ressurser og verktøy. Løsningen som hjalp oss med dette er Power Apps, som er en viktig del av Microsoft Power Platform. Verktøyet lar deg automatisere gjentagende prosesser med flyter, hente inn data fra/med apper og lage visuelle rapporteringer. Dermed kan virksomheten koble sammen Office 365, Dynamics 365, Azure og hundrevis av andre apper for å lage komplette forretningssystemer.

Få hjelp med Power Apps. Les mer om Digital Suksess her.

Alle kan løse egne utfordringer med apper

Styrken med Power Platform er at man raskt kan koble til data, tjenester og apper man bruker i det daglige. Med Power Automate automatiseres organisasjonsprosesser som å sende ut påminnelse om at timer må føres innen gitt frist hver uke, eller sende en bursdagshilsen til en kollega som har bursdag, slik at dette ikke går i glemmeboka. Power BI gir innsikt i forretningens data ved visuelle rapporter og diagrammer, mens Power Virtual Agent bygger chatroboter som gjør at man kan snakke med kunder og kollegaer. Power Apps lar oss lage apper som løser forretningsutfordringer uten at det krever kodekompetanse, såkalt «low code, no code». Det kan minne litt om funksjoner i Excel. Dette gjør at enhver i organisasjonen kan raskt komme i gang å lage apper som løser deres utfordringer, noe som er en stor fordel i Skill der vi har mange «hverdagsutviklere» som lager kule løsninger basert på hvilken utfordring de har fra dag til dag.

Apper for kapasitet, ressurser og kontorplass

Så hvordan blir de kuleste appene til egentlig? Det mange scenarioer som ligger til grunn for at en app blir utviklet. Covid-19 har gitt flere scenarioer som har gitt behov for nye verktøy.

App #1 Arbeidskapasitet

I det Norge stengte barnehager, skoler og kontorer ble det en utfordring for arbeidskapasiteten. Nedstengingen gjorde det vanskeligere å få til fulle dager og jobbe effektivt hjemmefra sammen med barn som skal følges opp og holdes i aktivitet.

Ut ifra dette så vi et behov for å kartlegge arbeidskapasiteten til hver enkelt ansatt, slik at vi kan gjøre tiltak for å opprettholde de forpliktelsene vi har overfor våre kunder og ansatte. Vår app for kapasitet ble lagd før lunsj og lansert for alle kollegaer etter spisepausen. Her ligger styrken i Power Platform. Det er raskt å komme i gang og verdien man sitter igjen med er betydelig.

App #2 Kontorutstyr

Etter som ukene gikk oppsto utfordringer for kollegene som ikke har et ordentlig rigget hjemmekontor. På bakgrunn av det ble det laget en app som ga beskjed om utstyr som ble lånt for å ordne et skikkelig hjemmekontor, slik at Skill hadde kontroll på hva som var tilgjengelig.

App #3 Kontorplass

Etter hvert som ukene gikk og Norge gradvis åpnet, kom behovet for kontroll på hvor mange som kunne jobbe på kontorene samtidig. Da ble det utviklet en egen app for de som ønsket å jobbe på kontoret, slik at man hadde kontroll over hvor mange som var i lokalet og om det var tilgjengelig plass. Med appen kunne ansatte bestille kontorplass fra dag til dag, samtidig som ledelsen hadde kontroll på antall og om det er plass til å jobbe på kontoret eller ikke.

Fellesnevneren er at det ikke er apper som er avanserte eller ser stiligst ut – de er utviklet for å raskt løse forretningsutfordringer, og gi verdi både for medarbeidere og for driften av selskapet. Veien til en slik tilværelse handler om tilgang på plattformen, og ansatte med en viss grad av ferdigheter.
De beste appene er ikke de som ser stiligst ut, men de som kan løse forretningsutfordringer raskest.


Begge deler tar vi høyde for i vår smarte nye tjeneste Digital suksess som kommer med tilfredshetsgaranti – les mer her.


Vil du høre mer?