Skal bygge avansert enkel sikkerhet

Sikkerhet gir konkurransefortrinn når det håndteres riktig. De som ønsker å jobbe med fagfeltet hos Skill bør evne å forklare god sikkerhet med bare én setning.

Mennesker som ser på en datamaskin

Skills 100 ansatte tenker alltid sikkerhet i alle leveranser og oppdrag. Sikring av verdier og mennesker er ryggmargsrefleksen.

- Sikkerhet er en forutsetning for alle digitale tjenester. Sikring av data og informasjon må integreres i alle prosesser og tjenester, sier Lars Offerdal som har jobbet med sikkerhet i over 30 år.

Offerdal drev i mange år sin egen virksomhet der han leide seg ut som sikkerhetsekspert til flere av landets største og mest kjente virksomheter. Ønsket om å komme inn i et dedikert ekspertteam gjorde overgangen enkel, og i Skill er ansvaret hans tredelt: Rådgivning mot selskapets kunder, intern kompetansespredning, og innovasjonsarbeid i utviklingen av nye smarte sikkerhetstjenester.

- De fleste angrep via internett har ofte innsidehjelp i en aller annen form, og det er viktig å tenke helhetlig sikkerhet slik at kundene kan håndtere alle trusler de møter. I Skill er sikkerhet kjernen i alt vi gjør, og vi har et supergodt fagmiljø, sier han.

Må være god nok til å gjøre det enkelt

Skill jobber hele tiden med å designe smarte tjenester som er enkle for kundene å håndtere. Til dette arbeidet behøves nye ansatte som ønsker å kombinere kunderådgivning med innovasjonsarbeid.

- Det er ikke mange sikkerhetsrådgiver-stillingen egner seg for. Både den tekniske og kommersielle forståelsen må være svært god, og vedkommende må kunne snakke om sikkerhet til ledergrupper og i styrerom, sier Offerdal.

Kandidaten bør ha et sikkerhetsområde som han eller hun er svært god på, og i tillegg være eksperter på formidling.

- Vedkommende bør kunne svare på hva god nok sikkerhet er med en setning. Kandidaten må kunne gjøre det kompliserte enkelt, sier Offerdal.

Det er også viktig med noe bakgrunn fra ledelse.

- Det må være voksne folk med minst ti års erfaring fra arbeidslivet, og som synes det er gøy å gjøre andre gode, sier Offerdal.

Sikkerhet som konkurransefortrinn

Offerdal sine tanker støttes av Leiv Thomas Sandnes. Han er ansvarlig for Skills løsninger innen digitale arbeidsformer, og produkteier av Digital Suksess. Dette er en smart tjeneste som tilbyr bedrifter med mellom 100 og 3000 ansatte garantert suksess med innføringen av Microsoft Teams.

- I Skill har vi et helhetlig perspektiv på sikkerhet. Derfor snakker vi med alle kunder om hvilket forhold de skal ha til sikkerhet, og hva som er viktigst å beskytte. Vi prøver å sette en krone-og-øre-verdi på sikkerhet, og knytter det alltid opp mot virksomhetens mål, sier han.

Det jobbes derfor med å sette opp ende til ende løsninger for sikkerhet, tilbys utstrakt brukeropplæring, og innføring av regler og retningslinjer. Vanntette skott skal bidra til å snu det negative fokuset på sikkerhet. Gode rutiner for personvern skal oppfatte som et positivt konkurransefortrinn.

- Tenk så gøy det er når man er så god til å behandle personopplysninger at kundene skryter av deg, sier Sandnes.

Kan gi gass når andre bremser

Kundenes forhold til sikkerhet skal gjøre at de er åpne for- og positive til - endringer. Det skal ikke være en barriere for innovasjon.

- Vi skal hjelpe kundene bli en mer innovativ virksomhet. Det skal bli enklere å komme til markedet med nye tjenester, løsninger og produkter, og dermed lede an i konkurransen.

På den måten kan de gi gass når andre møter hindringer.

- Det er også slik vi oppfatter god rådgivning: Seniorkompetanse som bidrar til å skape muligheter. Da må du evne å tenke på tvers av siloer, forstå kundenes verdikjeder, og ha lyst til å skape noe nytt, eller bruke det som allerede finnes på smartere måter, sier Sandnes.

Skill ser etter superdyktige sikkerhetsspesialister som vil være med på å utvikle genialt enkle tjenester. Om du tror du møter kravene og kriteriene så håper vi å høre fra deg.

Les mer om stillingen på våre karrieresider.

Fyll ut skjema hvis du har spørsmål rundt stillingen så tar vi kontakt.

Vil du høre mer?