Webinar: Digital Suksess for kommuner: Plattformen for bedre tjenesteR

Digitalisering av forvaltningen handler i stor grad om å legge til rette for mer effektive arbeidsprosesser. Bli med på et webinar der vi beskriver en smart tilnærming til hvordan kommuner kan løse sine oppgaver enklere og bedre.  

20. JANUAR KL.9 ARRANGERER VI ET KORT WEBINAR OM DIGITAL SUKSESS FOR KOMMUNER

LES MER OG MELD DEG PÅ HER.

Digitalisering er høyt på agendaen i forvaltningen, og mange kommuner har kommet langt. Under Covid-19 har vi sett stjerneeksempler på omstillinger gjennomført med en kvalitet og hurtighet som savner sidestykke – med stor overføringsverdi til bedrifter. 

Måten samfunnet endrer seg der kommunale utgifter stiger raskere enn inntektene, gjør at kommunalt ansatte må være ivrige etter å finne smartere måter å løse arbeidsoppgavene. Nå som mange er blitt dyktige på digitale arbeidsformer med Microsoft Teams, er neste skritt innsikt og analyse, og automatisering av tidkrevende oppgaver og prosesser.   

Ikke gå glipp av disse spennende foredragsholderne som deler innsikt om:

  • Hvordan ha suksess med innføring av Microsoft 365 og Teams i offentlig sektor av Glenn Hole, direktør for offentlig i Skill
  • Nye digitale arbeidsformer har endret og effektivisert måten man samhandliger på i 4 kommuner i Romsdal av Tormod Spilling i ROR IKT
  • Hvordan benytte Power Platform for å forsterke verdien av samhandlingsplattformen og effektivisere prosesser av løsningsspesialist Freddy Elvenes fra Microsoft
  • Vår erfaring med vellykket innføring av Mocrosoft 365 og kontinuelig forbedring med Teams hos kommuner av Leiv Thomas Sandnes, produktavsvarlig og strategirådgiver i Skill
God latter med kollegaer foran PC

Går fra å «ta unna» til å «ta tak» 

Microsoft Power Platform er en familie med løsninger som er så brukervennlige at man ikke lenger behøver å være IT-ekspert for å utvikle smartere metoder og løsninger. De sikrer at kommuner kan gi ansatte og innbyggere en enklere hverdag gjennom bedre tjenester, levert med færre ressurser. 

Plattformen består av fire hovedprodukter som hver for seg har store fordeler og funksjoner som effektiviserer forvaltningen: 

Det blir enkelt å opprette AI-baserte chat-roboter som døgnet rundt svarer på de vanligste spørsmålene brukerne måtte ha. Tid frigjøres som saksbehandlere kan bruke på proaktive oppgaver i stedet. Servicetorget går fra å «ta unna» til å «ta tak». 

Enklere tilgang til sanntidsanalyser av data gjør beslutningsgrunnlaget på hvert eneste nivå bedre. Kostnader, kompleksitet og risiko reduseres med brukervennlig analyseplattform som kan skaleres fra enkeltbrukere til virksomheten som en helhet. 

Funksjoner der «alle» selv kan lage apper gjør kommunen mer fleksibel fordi arbeidsprosesser forenkles, fornyes og forbedres. 

Funksjoner for å strømlinje-forme og automatisere repeterende arbeidsoppgaver frigir tid. Alt fra enkeltoppgaver til større systemer kan bygges inn i en tidsbesparende arbeidsflyt.  

Å lykkes med dette er enklere man skulle tro, og alt er basert på Microsoft-teknologi utformet for sluttbrukere. Man behøver dermed ikke IT-teknisk kompetanse for å høste verdi fra dette (selv om det bør forankres i IT-avdelingen).