Hvor skal dette ende? GDPR og ny personopplysingslov er nettopp innført. Dette har krevd store ressurser av mange. Jeg mener likevel det har satt fokus på noe viktig, nemlig personvern og sikkerhet. Dette har vært nedprioritert lenge nok hos mange! Nå står vi midt opp i innføringen av en ny sikkerhetslov (fra og med januar 2019). Dette dreier seg om samfunnssikkerhet. Er denne nye loven strengt tatt nødvendig og hva vil dette bety for vår virksomhet? Hvorfor er IT-løsningene så sentrale i denne nye lovgivningen? Dette skal jeg ta for meg i denne boka. Jeg skal også fokusere på tiltak som kan gjøres i IT-plattformen og IT-leveransene for å minimere både sannsynlighet og konsekvens.

Pål Vaaler Hopmoen, Fagrådgiver Sikkerhet


Last ned: