Måten vi kommuniserer med andre på har endret seg mye de siste årene. Ny teknologi, nye plattformer og ikke minst bruken av sosiale medier kan sies å være mye av årsaken til denne endringen. På jobb er det for mange e-post som fortsatt er den foretrukne kommunikasjonskanalen.

Må det være slik? 


Last ned: