Det store målet med digitalisering er å forenkle tidkrevende og kompliserte prosesser, som stjeler unødvendige mengder ressurser, tid og energi.

Vårt ønske med denne e-boken er å gi deg et verktøy som skaper større forståelse for:

  • Hvorfor digitalisering skaper bedre og mer effektive tjenester
  • Hvordan digitalisering foregår i praksis
  • Hvordan innbyggere, næringsliv og kommunale ansatte påvirkes
  • Hvordan sikkerhet og personvern ivaretas med digitale løsninger
  • Hvordan du inspirerer til endring i din kommune

Last ned:

Hvordan skape sterkere kommuner?
Med styrket digital kompetanse står du bedre rustet til å ta veloverveide og gode avgjørelser for hvordan du og din kommune skal utnytte mulighetene som fremtiden vil tilby.