(Beste praksis x Teknologi) Etterlevelse

Kan resultatene dere får fra salgsavdelingen beregnes med denne formelen?

Skal man lykkes med salg og utnytte potensialet deres virksomhet faktisk har, vil resultatet være avhengig av deres beste praksis og evne til å videreutvikle denne basert på egne og kunders erfaringer, kombinert med relevant adferd.

I håndboka tar vi utgangspunkt i beste praksis for en salgsorganisasjon når vi gir deg våre råd for hvordan etablere gode prosesser og sikre god etterlevelse i din virksomhet.

God lesning!

 


Last ned: