`

ABK er Norges største importør og kompetansesenter for varmepumper, varmeopptak og aircondition. I tillegg leveres produkter for etablering av fundamenter, energi- og vannbrønner. Foretaket ble etablert i 1991 og selskapet teller i dag omlag 80 ansatte. Hovedkontoret er lokalisert på Brobekk i Oslo, og ellers har de avdelingskontorer i Hamar og Stavanger, Bergen, Trondheim, Rognan og Larsvik.  Selskapets varmepumpeleveranser bidrar årlig til anslagsvis 100 GWh i energieffektivisering. Dette tilsvarer forbruket til mer enn 5000 boliger.

Proaktiv og reaktiv bistand på Dynamics 365

ABK jobber i dag på en Dynamics 365 plattform som i 2015 ble oppgradert fra On Prem til Online. Plattformen brukes til innhenting av nye leads, kundeservice, og nysalg av prosjekter. Den er sånn sett en forretningskritisk del av deres hverdag. Forvaltningsavtalen med Skill har utviklet seg i takt med kundens behov. Formålet med avtalen er å sikre seg fagpersonell med riktig kompetanse når man trenger det. Dersom det oppstår behov for mer omfattende oppdrag, som går utenom det som er avtalt, opprettes en løsningsbeskrivelse som bestilles som eget prosjekt.

Hva er forvaltning for Skill?

Forvaltning er ikke bare support, det er også gevinstrealisering og systemtilgjengelighet.  Skill forvaltning er todelt, med både reaktive og proaktive tjenester. Skill reaktiv forvaltning er en kompetanseforsikring som sikrer en god brukeropplevelse for sluttbrukere, ved at deres IT-personell får kvalifisert bistand når kritiske feil oppstår. Uavhengig av type feil og behov, skal Skill sørge for rask bistand, god kommunikasjon og riktig kompetanse. Skill proaktiv forvaltningsavtaler skal bidra til kontinuerlig verdiskapning etter at en leveranse er gått i produksjon. Dette både på et strategisk eller teknisk nivå. Proaktiv forvaltning inneholder produkter som dekker områder som drift, utvikling, forretning og sikkerhet. Produktene er satt i en syklus, som er tilpasset kundens behov.

Avtaleforholdet

ABK har siden 2013 hatt forvaltningsavtale med Skill og avtalen består av reaktiv og proaktiv support. Den proaktive avtalen regulerer at kundens primærressurs fra Skill er «on-site» en gang i måneden, hvor man i dette tidsrommet jobber med å utbedre endringer og justeringer etter ønsker fra kunden og sluttbrukere.  Den reaktive biten av avtalen blir håndtert i henhold til rammeverket, ITIL.  Skill har et sakshåndteringssystem med støtte for multikanal for dialog rundt henvendelser. Kunde har her et sett med timer som er budsjettert på forhånd, som kan benyttes etter behov.  Dette byr på en fast forutsigbarhet for brukeren, og man unngår tidskrevende avklaring, før bistanden kan tas i bruk. Dette har også verdi for Skill, ved å vite at forretningsdriveren til kunden er ivaretatt på best mulig måte.

Tett oppfølging gir forutsigbarhet begge veier

Vi opplever at en forvaltningsavtale gir en solid plattform for bedre dialog mellom partene, som igjen gir utslag på kundetilfredsheten. Forvaltningsavtalen gir grunnlag for tydelig forventningsstyring og god struktur, som gir oss et bedre bilde av kundens behov sier Rasmus Rygg Årdal, som er primær ressurs hos ABK.

Med gode avtalerammer kan vi yte bedre for kunden, og det er alltid målet med leveranser.  Å sette slike avtaler i system, fører med seg forutsigbarhet og tillitt i kundeforholdet.  Fleksibiliteten i avtalen gir også kunden mulighet til å endre betingelser etter deres behov, og skal være trygg på at nødvendig kompetanse er tilgjengelig innen en gitt responstid. 

Vil du høre mer?