Adecco-konsernet er et av landets ledende bemanningsselskap med over 500 ansatte i Norge. I 2017 ble hele konsernet flyttet over på en ny Office 365 -plattform, og behovet meldte seg raskt for å sette opplæring og brukeradopsjon i system.

Verdien av IT-investeringen kommer ikke før brukerne har tatt i bruk verktøyet med et smil om munnen. – Thomas Vikstøl, Brukeradopsjonsrådgiver Skill

En gjennomtenkt plan.

Brukeradopsjon handler om så mye mer enn opplæring, det viktigste er kanskje forankring og det å «selge inn» verdien til brukeren – verdien for brukeren selv og verdien for selskapet. Disse verdiene er det ofte vanskelig å se når endringene blir for mange og uoversiktlige. Brukeradopsjon fra Skill inneholder både opplæringsløp og kommunikasjonsplaner som setter fokus på hvilken verdi teknologien og endringene får for både selskapet og den enkelte ansatte. Metodikken gjør at man lykkes med endring og sørger for at man får en enhetlig bruk av teknologi og rutiner. Kommunikasjonsplanen består av en rekke forskjellige tiltak, som: automatiserte utsendelser, fellesmøter, 1 til 1 møter og e-læring.

Innsikt og automasjon

Skill har utviklet en plattform, basert på Microsoftteknologi,  for å drive brukeradopsjon. I denne plattformen blir brukerne meldt inn i ulike opplæringsløp og kan gjennomføre opplæringen i sitt tempo. Utsendelser og kommunikasjon blir automatisert og tilpasset hvor den enkelte er i opplæringsløpet.
Ved hjelp av Power BI kan man til enhver tid følge med på hvor i opplæringsløpet den enkelte medarbeider er og hvem som har fullført. I tillegg gjør man målinger av bruk og tilfredshet underveis i prosessen.

Hvert opplæringsprogram har også blitt supplert med et påfølgende webinar, slik at brukerne føler seg ekstra godt ivaretatt.

Hva har Adecco oppnådd så langt?

Adecco valgte å fase inn Office 365, og har nå flyttet dokumenthåndtering til Office 365 i SharePoint og OneDrive. Innføringen har vært drevet av HR-avdelingen, med støtte fra Skill og Skill Brukeradopsjon. Kort tid etter lansering har Adecco en gjennomføringsgrad på opplæringsprogrammene nær 80 prosent, og en meget høy anvendelse av teknologien.

Kontakten mellom rådgivere og support har fungert svært bra – fantastisk rask respons og veldig imøtekommende! Vi setter også stor pris på den kunnskapen som Skill og vår kontaktperson bidrar med i prosjektet. 
– Rasmus Arousell, prosjektleder i Adecco.

Vil du høre mer?