`

Fredrikstad Energi har alltid hatt fokus på å være riktig lisensiert, men i en travel hverdag og lite ressurser, passet Skill Puls perfekt. Ved hjelp av Skill Puls har de fått økt kontroll og bedre rutiner for anskaffelse, utrulling, utfasing og gjenbruk av software. 

Grundig modenhetsanalyse

Leveransen startet med en grundig modenhetsanalyse hvor Skill og Fredrikstad Energi i samarbeid gjorde en kartlegging  av hvilket nivå man befant seg på innen 10 nøkkelområder. Denne analysen dannet grunnlaget for videre arbeid med blant annet forbedring av rutiner på flere områder og en Software Asset Management -plan for hele virksomheten.  Planen ble presentert og forankret i ledelsen.

Modenhetsanalysen til Skill har vært et viktig styringsverktøy for å optimalisere lisensbruken. Den gav oss noen øyeåpnere og Skill sitt lisensteam har vist utrolig stor kompetanse og vært svært løsningsorienterte for å hjelpe oss med å få full kontroll og spare kostnader.

Samtidig er det utrolig godt å vite at de følger oss opp hvert eneste kvartal.

- Anders Ellefsen, IT-sjef

Kontinuerlig prosess og tett oppfølging

Det holdes 4 workshops i året hvor vi jobber med et tema som vi sammen mener at Fredrikstad Energi bør prioritere, samtidig som vi sørger for at Snow er oppdatert med de avtaler og lisenser som er anskaffet.

Mange virksomheter har stort fokus på å ha nok lisenser, men det dreier seg like mye om å være riktig lisensiert og ha kontroll på hvordan man utnytter lisensene. Her kan det være mye penger å spare. 

- Linda Bergseth, Lisensrådgiver i Skill

Tall fra Gartner viser at bedrifter bruker opptil 20% for mye penger på software. Last ned vår sjekkliste og sjekk om dere har kontroll!

Vil du høre mer?