`

Glitre Energi forsyner over 125 000 husstander i året med produksjon av ren og fornybar vannkraft. Konsernet består av i alt 20 kraftverk i Buskerud og Hadeland, og deres forretningsområder består av marked, infrastruktur, produksjon og øvrig eierskap. Da Glitre Energi var modne for en ny intranett-løsning hadde de en klar strategi om å benytte skytjenester. Med en fremoverlent og nytenkende IKT-sjef ved roret, søkte de en partner med komplimenterende kompetanse på dette området, samt erfaring på bruk av nyskapende teknologi. I samarbeid med Skill landet de på en moderne Office 365 plattform med SharePoint Online som hovedelement.

Da vi sto ovenfor valget mellom flere partnere, falt valget på Skill. Grunnen til det var at de er en utviklingsorientert IT- aktør med tung kompetanse på nytenkende bruk av teknologi. I ettertid er vi glad for dette valget, da samarbeidet har hatt veldig mye å si».  - Ragnhild Ask Connell, Kommunikasjonsrådgiver Glitre Energi.

Teknologi som skal samle menneskene

Glitre Energi var fremtidsrettet i måten å tenke på da vi inngikk samarbeidet. De ønsket derfor å bruke siste teknologi, og de var opptatt av å benytte mulighetene som lå i Office 365. Det ble lagt vekt på å presentere innhold på en god måte, og det ble benyttet funksjoner som hadde fokus på brukeropplevelsen. Løsningen skulle samle alle selskapene i konsernet ved å finne bedre måter å jobbe sammen på med interaktivitet og tilgang fra alle enheter. En søke-basert intranett løsning ville understøtte en ny arbeidsmetodikk, og ga alle tilgang til kommunikasjonskanalen på tvers av konsernet. Dette bedret muligheten for samhandling både internt, og med eksterne partnere.

Et element som var viktig for oss i Glitre Energi var fleksibiliteten fra Skill sin side, og ikke minst kompetansen hos menneskene. Vi trengte en innovativ partner som er opptatt av å hele tiden utvikle produktet sammen med oss, Harald Ketilsson, IKT-sjef i Glitre Energi.

Hva er et moderne intranett?

Når man snakker om et tradisjonelt intranett innebærer det gjerne et oppsett hvor all informasjon kommer ramlende ned i én meny. En moderne løsning, henter og aggregerer informasjon ut i fra hva som foregår av aktivitet på de ulike samhandlingsrommene. Informasjonen oppdateres og presenteres som nyheter på forsiden. På denne måten kan man raskere lete seg frem til det som er relevant for den som søker. Glitre Energi videreførte elementer av tradisjonelle intranettfunksjoner, men tilegnet seg samtidig nyere samhandlingsteknologi som Yammer, Delve, og Power BI. Dette endret måten å kommunisere med hverandre på. Kommunikasjonen gikk fra å kommunisere med noen, til å kommunisere med mange. Endringen resulterte i at flere nå tok del i dialogen, og samhandlingen internt.

God respons fra publikum!

Da Glire Energi kort tid etter leveransen presenterte løsningen og prosessen på konferansen, «Intranettdagene», ble de møtt med respons fra publikum som bevisstgjorde de på akkurat hvor langt fremme de lå i måten å jobbe på. De oppdaget at de anvendte ny teknologi på måter som vekket interesse hos andre bedrifter. Ragnhild Ask Connell som er kommunikasjons rådgiver i Glitre Energi, forteller at takket være dyktige mennesker i Skill og i IT-avdelingen i Glitre Energi har de kunnet sparre og utfordre hverandre. De har siden oppstart benyttet Skill mer og mer som strategisk partner i deres digitale utviklingsløp.

Vil du høre mer?