`

Handicare AS leverer tekniske hjelpemidler til eldre og personer med nedsatt funksjonsevne. Produktområdet er bredt og Handicare leverer løsninger for både barn, unge og voksne til bruk hjemme eller på institusjon. Patient Handling er en forretningsenhet i Handicare, bestående av ulike selskaper og avdelinger lokalisert i Sverige, Norge, Danmark, Nederlannd, UK og USA. 

Microsoft Dynamics CRM er implementert som en felles plattform på tvers av divisjoner og landegrenser.

Hele verdikjeden

Handicare hadde tidligere benyttet en rekke andre CRM-løsninger rundt på sine lokasjoner, men savnet et system som støttet en enhetlig kundebehandling fra salg og prospektering til ettermarked og kundeservice. I tillegg har fleksibiliteten i Dynamics CRM gjort det mulig å tilpasse egne forretningsprosesser knyttet til systemstøtte for prosjekt.
Ved at handicare jobber mot mange ulike segmenter innenfor ulike kundegrupper, gir et godt CRM system også mulighet for å identifisere oppsalgs og kryssalgsmuligheter. Disse mulighetene forsterket seg ytterligere ved å integrere CRM med ERP-systemet Microsoft Dynamics AX.

Et viktig moment for Handicare Patient Handling som leverer utstyr til institusjoner og sykehus var compliance. Ved saksbehandling er historikk og sporbarhet rundt produktdokumentasjon kritisk viktig, og det er særegne regler for dette i de ulike landene. Løsningen skal understøtte avansert saksbehandling og compliance-ansvarlig skal hele tiden ha full oversikt i sanntid i Dynamics CRM.

 

Bedre oppfølging og beslutningsstøtte

Forut for prosjektene Skill har gjennomført for Handicare har det vært kjørt små agile forprosjekter for å bedre kunne gjøre prioriteringer og stake ut kursen for selve leveransen. Det har medført bedre kontroll på risikoelementer i prosjektet, samt forberedt organisasjonen på den endringsreisen som starter.

Prosjektet har hatt en tydelig forankring hos ledelse og eierskap.

 

«Ledelsen i Handicare gav oss et tydelig mandat, og enda tydeligere knappe tidsfrister, men jeg er svært imponert over hvordan Skill med sin kompetanse og og gode løsninger leverte på tid», sier CIO Mona Gupta.

Synergiene ved at alle land er på samme plattform er mange – blant annet kan ledere og eiere nå ta ut rapporter for hele forretningsenheten samme sted, dette gir helt nye muligheter for å sammenstille data som gir både innsikt og viktig beslutningsstøtte.
I store selskaper som Handicare har man naturlig nok flere IT-partnere, og CRM-prosjektet innebar utstrakt samarbeid mellom Skill og andre leverandører på ERP og infrastruktur.

 

«Menneskene i Skill har imponert meg. De er løsningsorienterte og enkle å samarbeide med, og det er også tilbakemeldingen fra våre andre IT-partnere. I prosjektet har Skills konsulenter vært on-site på de ulike lokasjonene i Europa, og det har fungert optimalt» avslutter Gupta.

En god prosjektmetodikk er avgjørende for å lykkes i prosjekter. Les mer om SkillWay.

Fornøyde brukere

For å få mange brukere på tvers av land og kulturer til å jobbe på en enhetelig måte, kreves det en gjennomtenkt brukeradopsjonsstrategi. Skill og Handicare har jobbet tett sammen for å ha en tett dialog med brukerne både før og etter implementeringen. Brukeradopsjon har blitt gjennomført både ved å ha fysiske samlinger og digital evangelisering, dette har resultert i svært gode tilbakemeldinger og en stor positivitet rundt implementeringen.

Les mer om SkillAcademy som er skreddersydd for Dynamics CRM/365-leveranser.

Vil du høre mer?