`

Innovasjon Norge er et statlig norsk særlovselskap med formål å bidra til å utvikle distriktene, øke innovasjon i næringslivet over hele landet og profilere norsk næringsliv og Norge som reisemål. 

Digitaliseringsløpet

Innovasjon Norge er for tiden i en stor og omfattende omstillingsprosess hvor et av fokusområdene er digitalisering. I begynnelsen av denne prosessen i 2014, var et av de første målene å erstatte kundesystemet Siebel med Microsoft Dynamics CRM. Dette skulle bidra til en bedre oversikt over deres kunder og tjenester, og gi mer moderne verktøy å arbeide i. For å utføre dette prosjektet fikk Innovasjon Norge hjelp av Skill i å analysere og migrere data, samt lage nye arbeidsprosesser i CRM. I løpet av 2014 var hele systemet migrert fra Sibel til Dynamics CRM.

I 2015 begynte Innovasjon Norge å kartlegge sine interne prosesser for og kunne innføre en ny tjenestemodell som ville bidra til å forenkle deres tjenester. De ansatte hadde jobbet på ulike måter over en lang periode, og de hadde tilegnet seg forskjellige rutiner og prosesser knyttet til avdelingen eller kontor. Skill har fått muligheten til å jobbet tett på digitaliseringsprogrammene til Innovasjon Norge, og har hjulpet de med å finne gode løsninger etter deres behov og krav.

Vi har svært god erfaring med våre Skill-konsulenter som har klart å tilpasse seg vår adaptive arbeidsmetodikk. De har godt humør, og er flinke til å stille gode spørsmål og hjelpe oss på veien mot våre mål.  - Henning Karwowski, Løsningsarkitekt Innovasjon Norge.
 

Klare for skyen!

Fra 2016 har Innovasjon Norge hatt en klar strategi om å komme seg i skyen. Alt av utvikling og konfigurering er rigget for neste steget som innebærer å flytte løsningen ut i skyen og over på en Dynamics 365 -plattform.

Fremtiden ligger i skyen, også for Innovasjon Norge!  - Henning Karwowski, Løsningsarkitekt Innovasjon Norge.

 

Vil du høre mer?