Samarbeidskommunene Salangen, Lavangen og Gratangen (K4) er de første kommunene i Norge som tar steget helt ut i Microsofts offentlige nettsky (Office 365 og Azure). Med sine tilsammen ca 4.500 innbyggere og en IKT-avdeling med 2 ansatte, anser de dette som sin beste mulighet til å kunne innfri kravene i KS sin digitaliseringsstrategi, «Digitaliseringsstrategi 2013–2016 for kommuner og fylkeskommuner»
 

Oppdatert 29.06.18: Første fase av dette prosjektet er nå levert, her kan du se video og lese mer om leveransen.


 

Alt i nettskyen

Den eksisterende IKT-plattformen til K4-kommunene er gammel og tildels utdatert. Behovet for en ny IKT-plattform som tilfredsstiller lovverkets krav til sikkerhet, tilgjengelighet, og dynamisk skalerbarhet er pressende for å kunne møte fremtidige behov. Samtidig trenger de ansatte i kommunene et moderne og brukervennlige samhandlingsverktøy, som legger til rette for økt effektivitet og kvaliteten på tjenester til innbyggerne. Fleksibiliteten som oppnås gjennom å benytte en kontinuerlig oppdatert og offentlig nettsky, vil tillate kommunene og ta del i den teknologiske utviklingen, uten å samtidig opparbeide teknologisk gjeld på veien.

KS Digitaliseringsstrategi

Skill vil gjennom sin leveranse, tilby K4-kommunene en IKT- plattform som muliggjør et stort skritt i retning av å kunne innfri kravet fra KS om en digitaliseringsstrategi hos kommune Norge. Deler av innledningen til "Digitaliseringsstrategi 2013–2016 for kommuner og fylkeskommuner" lyder som følger:

IKT spiller en stadig større rolle i vår hverdag. En gjennomtenkt og langsiktig satsning på IKT er viktig for en god utvikling av tjenestene til kommunens og fylkeskommunens innbyggere. For å lykkes med dette er det behov for kunnskap og kompetanse, og en tydelig strategi for virksomhetenes utvikling ved hjelp av IKT.

Det er nettopp denne kompetansen Skill kan bistå med. - Skill mener at nettskytjenester er den mest effektive måten å komme i posisjon til å innfri kravene i KS sin digitaliseringsstrategi. Dette gjelder spesielt for små og mellomstore kommuner. Gjennom å ta i bruk mulighetene i Office 365 og Azure, har K4-kommunene mulighet til å oppnå svært kostnadseffektiv produksjon av fremtidsrettede IKT-tjenester. En av de store fordelene med Office 365 og Azure, er at det løpende kommer nye tjenester/funksjoner som man kan velge å ta i bruk til svært lav kostnad. Det legges opp til betydelig bruk av automasjon og selvbetjening for brukerne i løsningen. Ved bruk av Onedrive, Yammer, Skype, SharePoint og Teams skal vi tilrettelegge for å effektivisere samhandlingen internt i kommunene og bryte ned etablerte siloer. Skill brukeradopsjon skal sikre at de nye løsningene tas i bruk som tiltenkt, og at K4-kommunene klarer å realisere gevinster.

Skill tror at løsningen som leveres til K4-kommunene vil vise at selv små og mellomstore offentlige etater kan transformere sin ”gamle” IKT-plattform til en moderne og fremtidsrettet IKT-plattform. Dette på en svært kostnadseffektiv og trygg måte.

Vil du høre mer?