`

Norconsult er Norges største og en av de ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter i Norden. Tjenestene er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur, og Norconsult er en toneangivende aktør både nasjonalt og internasjonalt. Norconsult definerer innovasjon som det å utfordre det gamle med kreativ tenkning, - både i forhold til egne leveranser, men også i forhold til hvordan de benytter seg av teknologi for å skape konkurransefortrinn.

Prosesstøtte i Microsoft Dynamics 365

I takt med den teknologiske utviklingen, endrer markedet og kundene seg, hvilket innebærer at Norconsult må ha en mer metodisk og prosessorientert tilnærming til hvordan man møter markedet. Ved hjelp av Microsoft Dynamics 365 har Norconsult implementert en felles plattform for systemstøtte fra prospektering til vunnet prosjekt, med etterfølgende måling av kundetilfredshet.

Microsoft Dynamics 365 hjelper hele organisasjonen til å følge det samme metodeverket på tvers av Norconsult sine 51 kontorer.

«Et felles metodeverk hjelper oss ikke bare med å kunne levere bedre tjenester til kundene, men det gir oss også bedre innsikt. En innsikt som vi kan aktivt bruke til å forbedre alle ledd i organisasjonen», sier Head of Business Applications i Norconsult, Joakim Teksten.

Brukeradopsjon – en viktig faktor for suksess

Norconsult har 3100 medarbeidere, halvparten av disse vil i sin arbeidshverdag komme i kontakt med Microsoft Dynamics 365 og da er det viktig at de er godt opplært i bruk av systemet, men vel så viktig må de se verdien av å bruke det. Det er dette brukeradopsjon handler om.

«Det hjelper ikke å innføre verdens beste system hvis brukerne finner sine egne måter å jobbe på  - enten i systemet eller utenfor», sier rådgiver i brukeradopsjon i Skill, Liselotte Haugsnes.

Teknologi for fremtiden

Ved å velge Microsoft Dynamics 365, har Norconsult ikke bare innført et nytt IT-system, men de har samtidig gjort en viktig strategisk beslutning på hvordan IT skal leveres i tiden fremover.

«Tiden for store investeringer i lokal infrastruktur er forbi. Vi har lenge vært på Office 365 og valget på Dynamics 365 passer godt inn i vår IT-strategi», sier IT-sjef i Norconsult, Geir Hellum.

Dynamics 365 er en 100% skybasert plattform som gir Norconsult den skalerbarheten de trenger når nye kontorer kommer til, i tillegg er plattformen rigget til å kunne levere forretningsstøtteløsninger fra Microsoft AppSource. På den måten kan brukerne få tilgang til egne løsninger, enten spesiallaget for Norconsult eller fra 3. parts leverandører.

Gevinstrealisering i fokus

Gevinstrealisering er på alles lepper for tiden, uten at man nødvendigvis alltid tar dette inn over seg i prosjektleversansene og ikke minst i driftsfasen. I flere nylige prosjekter har Norconsult satt fokus på dette, og gevinstsikring er innlemmet som et fokusområde i IT-strategien. Det å få ingeniører til å aktivt bruke et CRM-system og til og med se verdien av det, var en utfordring prosjektgruppen var godt klar over. Det ble gjennomført en grundig pilot med region Vest i ca 6 måneder. I den forbindelse ble det etablert klart definerte gevinstmål og ikke minst en plan for oppfølging av disse med fordelt ansvar. Hovedfokus var på aktivitet og brukertilfredshet/forståelse for sine rolle og tilhørende oppgaver i Dynamics 365. Dette ga en helt annen dimensjon og tyngde til beslutningsgrunnlaget om man skulle dra prosjektet videre fra pilot til konsernutrulling. I de videre faser vil det etableres gevinstmål som i sterkere grad vil rette seg mot økonomiske gevinstmål, men ikke minst parametere som kundetilfredshet og accountplanning.

Vil du høre mer?