`

Sector Alarm er et norsk konsern etablert i 1995 i sterk vekst. De omsatte for nesten 4 milliarder i 2016, og har omlag 1500 ansatte. De tilbyr bolig – og næringsalarm i fire europeiske land, og er i dag en ledende aktør innen alarmløsninger til privat og B2B markedet i disse landene.

God kommunikasjon har vært en suksessfaktor

Oppgraderingen i seg selv var en nødvendighet da supporten på deres CRM-løsning var på vei ut. Det var også ønske om å komme seg til en mer moderne og støttet plattform. Sector Alarm hadde over flere år tilpasset CRM-løsningen med egne utviklere, og kommet til et punkt hvor det var behov for en partner med supplerende kompetanse. Det var her viktig å finne den riktige partneren som kunne ta tak i løsningen. Skill kunne tilby å kjøre et oppgraderingsprosjekt med tilhørende kartlegging og analyserådgivning.

Samarbeidet med Skill har vært veldig bra.  De oppleves som dyktige og agile, og de har stått på for å komme i land med prosjektet.  Alle parter har vært pragmatiske og hatt tydelig felles målsetning. Dette sammen med god kommunikasjon resulterte i en vellykket leveranse, sier Thomas Høie, Prosjektleder i Sector Alarm


Hva må en bedrift tenke på når de skal oppgradere sin CRM-løsning?

Når en virksomhet skal foreta en CRM-oppgradering, gjennomføres en kartlegging av dagens arbeidsprosesser med en parallell vurdering av om systemet understøtter arbeidsmetodikken på best mulig måte. Her ser man på eventuelle endringer samt tilpasninger som er utført og vurderer om disse er optimale i forhold til effektiv bruk av løsningen. Formålet er at løsningen skal jobbe best mulig for forretningsdriverne til virksomheten.

Det som er unikt med dette prosjektet er det utrolige gode samarbeidet vi fikk til sammen. Skill og Sector Alarm har vært like opptatt av å skape et miljø som er har fokus på å levere et vellykket prosjekt. Med en slik holdning blir det ikke annet enn gode prosjekter - Bjørn Erik Sandnes, Prosjektleder Skill AS


Skill råder sine kunder til å ta fatt på skyreisen og det er derfor naturlig å ta en vurdering på skyløsning versus on-prem. Det er ikke gitt at kunder er klar for sky, men det legges opp til muligheten på sikt gjennom arbeidet vi gjør. Kunden må også kunne svare på «hvorfor» man skal sette i gang et prosjekt og ikke minst hva som er konsekvensen om vi ikke gjør det. Først da avdekkes hovedverdien (og viktigste driver) for virksomheten. Brukeradopsjon (forventningsstyring av brukerne) er således en essensiell del ift å realisere gevinstene av ny løsning i forkant av og i ettertid av lansering.

CRM sin rolle i arbeidshverdagen til Sector Alarm

Sector Alarm er storbrukere av CRM. Det er virksomhetens viktigste forretningssystem og løsningen er et sentralt verktøy i deres salgsmetodikk og kundebehandling. I utgangspunktet ønsket Sector Alarm en «as is» oppgradering, med fokus på å migrere over på eksisterende funksjonalitet til ny CRM-plattform (Dynamics 2016). Derimot ble det tidlig etter oppstart av prosjektet avdekket endringsønsker med utvikling av ny funksjonalitet, noe som gjorde at prosjektet ble større enn først antatt.

Hvorfor ble prosjektet større når man hadde kartlagt behov i forkant?

Skill erfarer at i en typisk forprosjektfase står kunden ovenfor en avveining på hvor mye tid man ønsker å legge i planleggingen. Selv om forprosjekter fjerner mer risiko og tvil, koster det samtidig mer tid og penger. Det må dermed gjøres en vurdering av hvorvidt igangsettelse av leveransen er beste veien mot mål, slik at vi bedre kan ta stilling til tilpasninger som avdekkes underveis.


Tatt i betraktning Sector Alarm sin erfaring med Dynamics CRM, og høye nivå av IT-kompetanse, satte vi i gang i august 2016 vel vitende om at man ikke hadde avdekket alt som var å avdekke. Det var derfor viktig å avsette et endringsbudsjett. På denne måten sikret vi en jevn fremdrift der kunden hele tiden var involvert og informert om løsningen som vokser frem. Samtidig hadde prosjektet stor fleksibilitet til å endre detaljer og prioriteringer i funksjonene som bygges, slik at resultatet hele tiden ble utviklet mot den forretningsmessige mest gunstige løsningen de ønsket seg.
 

Den viktigste erfaringen fra denne prosessen har vært hvor avgjørende holdninger er for vellykket samarbeid. I dette prosjektet var tankesett og løsningsfokus en selvfølge for alle som var med. Det var aldri snakk om å hevde sin rett, men heller se det store bildet og utviklet et arbeidsmiljø rettet etter det. I tillegg er kunden ekstremt kunnskapsrik. -  Trond Undrum, Løsningsarkitekt Skill AS

Vil du høre mer?