Med flere tusen boliger under utvikling, stilles det store krav til god samhandling. -Ved hjelp av Microsoft Teams og Office 365 har Skill hjulpet Selvaag Bolig med å innføre gode prosesser og effektiv samhandling både eksternt og internt. 

Selvaag Bolig tok kontakt med Skill da de var i gang med å innføre Office 365 og Teams. De ansatte jobbet i stor grad gjennom manuelle rutiner og de søkte en optimal samhandling rundt prosjekter, da det til tider oppsto mye dobbelføringer og unødvendig ekstra arbeid.

Teams levert av Skill gir en ny dimensjon for samhandling internt i vår organisasjon og ikke minst mot eksterne aktører. Vi har fått full kontroll på vårt interne lagringssystem og vi deler enkelt det vi måtte ønske til de eksterne aktørene vi ukentlig jobber med. All samhandling foregår på ETT sted – bedre blir det ikke!  - Jan Erik Duvholt, Anleggsleder Selvaag Bolig

Den viktige visjonsfasen

Office 365 byr på mye gode verktøy ut av boksen. - dette gjør at mange bedrifter undervurderer jobben som ligger i en visjonsfase. For Selvaag handlet denne fasen om å definere hva en ny digital hverdag skulle være. I dette forarbeidet skisseres det opp arbeidsprosessene som inngår i en boligutviklingsprosess, for dermed å underbygge disse prosessene med valg av riktig verktøy i Office 365.

Selvaag Bolig ønsket rask innføring, men ville sikre god kvalitet. Vi gikk derfor i gang med en samhandlingsstrategi som skisserte opp relevante gevinst – og kompetansemål, for å kunne mene noe om hvordan man skulle prioritere og hvordan arbeidet skulle struktureres. - Andreas Grasmo Johansen, Rådgiver i Skill

Kultur og brukeradopsjon

For å sikre at de nye verktøyene skulle bli en del av deres nye arbeidsmåte erfarte Selvaag viktigheten av å se prosess, mennesker og teknologi i en sammenheng. Det var viktig å skape en delekultur, ha mulighet til å søke på tvers av arbeidsområder, og legge en god struktur. Alt som oppleves enkelt gir lav brukerterskel og fornøyde brukere.
Som en del av kommunikasjonsplanen var Skill med på Kick Off hvor alle var samlet. Her inntok Skill og prosjekteier, Jan Erik fra Selvaag Bolig, scenen for å introdusere arbeidet som var gjennomført og på en slik måte satte i gang involveringen av resten av bedriften.

Rigget for å være tidlig ute med ny teknologi

Proaktiv forvaltning fra Skill sikrer at man til en hver tid har god etterlevelse av arbeidet som er gjort. Det kommer ofte nye muligheter i Office 365 og Skill bistår Selvaag med å tilegne seg ny kompetanse, samt implentere ny teknologi fortløpende.

Vil du høre mer?