Sunt bondevett kombinert med en god plan, solid erfaring og riktig kompetanse var nødvendig når Felleskjøpet Agri skulle oppgradere 1200 klienter til Windows 10 og innføre Office 365 for moderne samhandling på tvers av 120 lokasjoner. Skill sine konsulenter leverte til toppkarakter og ifølge Felleskjøpet Agri ble dette et meget vellykket IT-prosjekt.

Les mer om implementering av Office 365 med SkillAcademy og Skill Samhandling.

Gammel maskinpark

Prosjektet startet med en kartlegging av maskinparken med mange ulike PC modeller med Windows 7. Felleskjøpet hadde en del gamle og utdatert PC modeller, som ikke kunne gjenbrukes, disse ble erstattet med nye PC`er med Windows 10.
Resten av maskinene  kunne gjenbrukes, og ble oppdatert med Windows 10 enten med bistand onsite eller remote av sluttbruker.

Gamle maskiner og utdatert programvare er både en sikkerhetstrussel og kan føre til ulike problemer som en oppdatering løser enkelt. Etter oppdatering til Windows 10, er saksmengde på brukerstøtte betraktelig minsket og brukerne opplever en smidigere og enklere hverdag med oppdatert PC.
  - Inger Margrethe Willas, Prosjektleder Skill

I dag har Felleskjøpet Agri en moderne maskinpark med Windows 10, i tillegg til enklere vedlikehold og klienthåndtering med System Center Configuration Manager. Det er også etablert en distribusjonsløsning på 120 lokasjoner for utrulling av programvare og sikkerhetsoppdateringer, som krever lite vedlikehold.
 

Moderne samhandlingsverktøy

Med innføring av Office 365 og SharePoint Online fikk Felleskjøpet Agri en rekke nye samhandlingverktøy og nye muligheter i eksisterende verktøy som f.eks Outlook, Word og Excel, i tillegg ble OneDrive for Business rullet ut for hele organisasjonen.


God opplæring er viktig, og brukerne fikk tilbud om felles opplæring, leksjoner og onsite bistand under utrulling.


Med hjelp av SkillAcademy har brukerne fått tilgang på opplæringsløp og leksjoner for å gjøre de bedre rustet til å ta i bruk de mulighetene som ligger i Office 365-plattformen.

Vil du høre mer og kanskje diskutere din bedrifts behov? - Book gjerne et møte med oss!

Tilgjengelighet og brukeren i fokus

Det ble lagt stor vekt på å være tilgjengelig for brukerne, både under og etter oppgraderingen. 

Skill skapte trygget ved sin tilstedeværelse og fantastisk gode serviceholdning. - Fredrik Almstøm, IT-sjef for leveranser i Felleskjøpet Agri.

Det ble arrangert flere dager hvor brukerne kunne få onsite hjelp og bistand. De brukerne som av praktiske årsaker ikke kunne møte, fikk remote bistand. 

Vil du høre mer?