Sikkerhet som skaper konkurransefortrinn!

Siden de færreste virksomheter har ressurser eller budsjetter til å håndtere all sikkerhet fullt ut har våre sikkerhetseksperter utviklet et eget sikkerhetsrammeverk, kalt Digital Trygghet. Bygget på markedsledende Microsoft teknologi inkludert Azure, Defender, Dataverse, Sentinel (SIEM) og Power Plattform, består Digital Trygghet av en rekke tjenester, verktøy og kompetanse som virksomheten behøver for å innføre fullgod sikkerhet – for de ansatte, i eget miljø og i hybride skymiljø.

Når vi er ferdige bidrar sikkerheten til å skape nye konkurransefortrinn. Prosessene behøver ikke ta mer enn en måneds tid: Noen uker til avdekke svakhetene og legge planen for å rette de opp, og noen uker på gjennomføringen av tiltakene. Deretter bistår vi i det nivået dere ønsker i videre forvaltning

Skill er Microsoft Gold Partner. Det betyr at vi har høy kompetanse på microsoft-teknologi og leverer løsninger som skreddersyr dine behov

God nok sikkerhet

Digital Trygghet er tilpasset mellomstore virksomheter som ønsker strategisk og operativ bistand til å innføre god nok sikkerhet. Det sikrer at mennesker, informasjon og systemer får god nok beskyttelse mot det til-enhver-tid gjeldende trusselbildet.

Tilbudet i Digital Trygghet er bygget opp som moduler der kunden får konkrete anbefalinger basert på en innledende kartlegging. Vurderingen fra analysen avgjør hvor stort behovet er, og tilstanden har gjerne en direkte sammenheng med hvilket fokus ledelsen tidligere har hatt på investeringer i å beskytte eiendeler, data og de ansatte.

Våre sikkerhetskonsulenter har alle lang fartstid i sikkerhetsfaget. De jobber raskt og metodisk, og bistår kundene med å ta riktige valg gjennom prosessene frem til proaktiv forvaltning der problemene løses før de oppstår

Markedsledende løsninger fra Microsoft

Azure

Sentinel

Defender

Powerapps

Dataverse

Sikkerhet fra grunnmur til taket

'Sikkerhetshuset' er en metafor for å beskrive hierarkiene og sammensettingen av tjenestetilbudet. Sikkerhetshuset er viktig i en arbeidshverdag der sikkerhet er forutsetningen for å skape digitale tjenester som møter og overgår forventningene til både interne brukere, og for eksterne partnere og kunder.

Tjenestene i fremtidens foretrukne forretningsmodeller er både fleksible, brukervennlige og tilgjengelige på den ene siden, og beskytter data og informasjon på den andre – der personvern er særlig viktig. Viktige føringer for sikkerhet handler om hvordan risiko skal styres, og hvilke lover og regler som skal etterfølges.

Alle virksomheter er utsatt for trusler, og de fleste rammes av ulike former for sikkerhetshendelser. Bak hvert overtramp finnes det sikkert minst ti nesten-ulykker som ble avverget, fordi ansatte var årvåkne og på vakt. Det er viktig å ha en modell som viser hvilken sikring som er relevant for din virksomhet, sammen med føringer på hvordan holde den oppdatert.

Verdi uten å hemme de ansattes produktivitet

Med Digital Trygghet Preflight kartlegger vi status quo for sikkerheten, med blant annet kvalitative undersøkelser opp mot ledere og nøkkelpersoner i virksomheten. Innsikten speiles opp mot trusselbildet som virksomheten møter og resultatet gir tydelige anbefalinger for å etablere et robust kringvern som sikrer verdier uten å hemme de ansattes produktivitet

Ønsker du en gratis rådgivningstime?

Lurer du på hva vi kan bidra med? Nå kan du få en rådgivningstime – helt gratis. Fyll ut din e-post og vi tar kontakt med deg.

Picture of two people discussing

Våre Kundehistorier

Card image cap

Lisensråd som en kritisk del av den digitale hverdagen

IT-direktøren i Løvenskiold Handel har fått bedre utnyttelse av IT-budsjettet og mindre hodebry ved å bruke Skills lisenseksperter. Lær mer om hvordan Løvenskiold Handel fikk bistand til å legge opp deres strategi og bistå dem i å finne hvilke avtaler som er best tjent over tid.

Les mer Ta kontakt
Card image cap

Skaper bedre kundeopplevelser med CX360

Regnskap Norge har startet sin reise til å bli en moderne leverandør av rådgivning og kompetansetjenester til både medlemmer og andre som jobber med regnskap. For å nå sin visjon har de Investert i Microsoft sin skyløsning Dynamics 365.

Les mer Ta kontakt

Vi er tilgjengelig for en prat!

Har du spørsmål eller ønsker du å ta en prat om hvordan vi kan hjelpe din bedrift?
Da må du mer enn gjerne ta kontakt med oss!

Kontakt oss